Nasıl Üye Olunur

Bir adayın üye olabilmesi için üyelik için yeterli özelliklere sahip olması ve kulüp yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. 

Yeni bir üyenin seçilmesi için aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır:

Teklif eden üye kulüp sekreteri kanalıyla önerdiği üye ile ilgili olarak doldurduğu “YENİ ÜYE ADAY FORMU”nu kulüp yönetim kuruluna iletir.

Yönetim kurulu adayın temel niteliklerinin yeterli olduğuna karar verir ise, bir Yönetim Kurulu kararı alarak gerekli incelemeleri yapmak ve sınıfını belirlemek üzere konuyu “Üyelik Komitesi” ve “Sınıflandırma Komitesi” nin ayrı ayrı incelemelerine sunar. Bu işlemlerin takibini Kulüp Sekreteri yapar.

Gerek “Üyelik Komitesi” ve gerekse “Sınıflandırma Komitesi” raporları bir Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Rapor sonuçları olumsuz ise; durum bir Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilir ve öneren üyeye bildirilerek ilgili dosya kapatılır. Rapor sonuçları olumlu ise; durum bir Yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir ve adayın görevlilerce ziyaret edilerek “Başvuru Formu”nu doldurması istenir; isminin ve sınıfının kulüpte ve bölgede anons edilmesi için izin istenir.

İlgi “Başvuru Formu” ve adayın isminin açıklanması konusunda verdiği izin bir Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilerek; gerek kulüp ve gerekse Bölge nezdinde duyuruda bulunularak 10 gün içerisinde yanıt verilmesi istenir.

Şayet on gün içerisinde herhangi bir üyeden yazılı ve gerekçeli bir itiraz gelmezse ve üyelik için giriş ödemesi yapılmışsa, teklif edilen üye yeni bir Yönetim Kurulu kararı ile kulübe üye olarak kabul edilir.

Şayet yazılı bir itiraz yapılmışsa, yönetim kurulu bir sonraki toplantısında bu konuda oylama yapar. İtirazlara rağmen yönetim kurulu adayın kulübe girmesini kabul ederse ve giriş ödemesi yapılmışsa, teklif edilen üye adayı,  kulübe üye olmuş olur.

NOT:  İlk 3 maddede bahsedilen işlemlerin 30 gün içerisinde tamamlanması tavsiye edilir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun